ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για επαφές και δραστηριοποίηση στην περιοχή των Βαλκανίων. Το Ινστιτούτο είναι ένα κέντρο διασυνδέσεων. Έχει συνεργασίες με τοπικά Επιμελητήρια, το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της πολιτείας του Κεντάκι, ακαδημαϊκούς οργανισμούς και επιδιώκει να φέρει σε επαφή Ελληνικές και Αμερικανικές επιχειρήσεις με στόχο να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες σχέσεις με οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Ο εκπαιδευτικός τομέας του Ινστιτούτου αφορά σχέση πανεπιστημίων από ΗΠΑ αλλά και Ευρωπαϊκά με ακαδημαϊκούς φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα για προσφορά μαθημάτων, συνεδρίων, για πολιτιστικούς σκοπούς, και ανταλλαγή απόψεων. Φοιτητές αλλά και καθηγητές μπορούν να είναι μέρος της διαδικασίας αυτής για τον εμπλουτισμό γνώσεων αμφοτέρων των πλευρών.

  COPYRIGHT © 2016 IIEED